main-top-section
Rozpocznij współpracę
Rozpocznij współpracę

Zostań Franczyzobiorcą sieci GRENE

Warunkiem zgłoszenia chęci rozpoczęcia współpracy w ramach franczyzy Grene jest wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF). Po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadzimy weryfikację jego treści, co pozwoli na zorganizowanie spotkania z wybranymi kandydatami na franczyzobiorców. Zgłoszenia można dokonać za pomocą poniższego formularza on-line.

W razie pytań czy wątpliwości dotyczących wypełnienia zgłoszenia prosimy o kontakt.

Nie wahaj się! Wypełnienie KZPF nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Poświęć kilka minut.

Formularz KZPF:

  • Pola oznaczone * wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność
  • Pola wymagane muszą być wypełnione, aby wysłać formularz

A. Dane teleadresowe kandydata

1

Pełna nazwa Kandydata

Należy wypełnić jeśli kandydat posiada firmę

2

Imię i nazwisko * * pole wymagane

Imię *

Nazwisko *

3

Adres siedziby

Ulica i numer budynku

Kod pocztowy

Nazwa miejscowości

4

Adres zamieszkania * * pole wymagane

Ulica i numer budynku

Kod pocztowy

Nazwa miejscowości

5

Telefon * * pole wymagane

Należy podać pełny numer telefonu komórkowego.

6

Adres e-mail * * pole wymagane

Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com

7

Czy firma jest płatnikiem podatku VAT?

Zaznacz, jeśli tak. Można udzielić jednej odpowiedzi.

TakNie

8

Numer NIP

Proszę podać numer NIP

9

Forma prawna podmiotu gospodarczego, wysokość kapitału, wspólnicy (jeśli jest to spółka)1
Zgłoś się!

Wyślij Kartę Zgłoszenia Potencjalnego Franczyzobiorcy

2
Wspólnie podejmiemy decyzję

Spotkajmy się

Wybierzmy najlepszą lokalizację

Stwórzmy biznesplan

Zobacz projekt aranżacji

Podpiszmy umowę

3
Otwórzmy sklep!

Twój sklep Grene może powstać już w 5 tygodni!

Zostań Franczyzobiorcą sieci Grene