Opłaty licencyjne

W systemie franczyzowym sklepów rolniczo – technicznych Grene obowiązują następujące opłaty licencyjne:

  •         Wstępna Opłata Licencyjna w wysokości 20 tys. zł. netto.

W zamian za jej uiszczenie franczyzobiorca otrzymuje prawo do działania pod marką Grene oraz zapewnienie stałego transferu know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu) poprzez:

  • przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wszystkie obszary związane z budową, adaptacją oraz prowadzeniem sklepu z artykułami technicznego zaopatrzenia rolnictwa, przemysłu, ogrodnictwa i gospodarstw domowych (szkolenia produktowe, obsługa klienta, skuteczna aranżacja, visual merchandising),
  • bezpośrednie wsparcie ze strony doświadczonego personelu franczyzodawcy w pierwszych tygodniach wdrożenia systemu franczyzowego Grene  w sklepie prowadzonym przez franczyzobiorcę (obecność pracowników franczyzodawcy podczas otwarcia sklepu franczyzobiorcy, korygowanie działań, wprowadzenia niezbędnych poprawek, doszkalanie personelu franczyzobiorcy),
  • przekazanie pełnej dokumentacji czynności wykonywanych w sklepie franczyzowym Grene, opisanych w podręczniku operacyjnym – kluczowym dokumencie umożliwiającym efektywne prowadzenie biznesu, na bieżąco aktualizowanym w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej.

Opłata Marketingowa w wysokości 1% miesięcznie, liczona od wartości netto miesięcznego obrotu sklepu franczyzowego – w całości przeznaczana na podejmowane przez franczyzodawcę działania w zakresie marketingu i reklamy całej sieci Grene .

Opłata Bieżąca w wysokości  0% – 2% miesięcznie, liczona od wartości netto miesięcznego obrotu sklepu franczyzowego – tytułem prawa do korzystania z marki, koncepcji biznesowej i wizualizacji oraz procedur systemu – stałego transferu know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu rolniczo – technicznego Grene ).

Wierzymy, że kreatywność i  przedsiębiorczość zasługują na  preferencyjne traktowanie, dlatego powyższe warunki zapewnią już na starcie przewagę nad konkurentami.