Nakłady inwestycyjne

Adaptacja działającego sklepu (lub lokalu gotowego do prowadzenia działalności handlowej o podanym charakterze).

Adaptacja działającego sklepu (lub lokalu gotowego do prowadzenia działalności handlowej o podanym charakterze) do standardów sklepu rolniczo – technicznego GRENE  niesie ze sobą koszty w wysokości od 20 do 130 tys. złotych netto (w zależności od uwarunkowań adaptacyjnych oraz wielkości powierzchni lokalu, w którym prowadzona jest działalność handlowa), które franczyzobiorca powinien pokryć w związku z:

  • drobnymi pracami remontowymi, związanymi z przystosowaniem pomieszczeń do standardów prowadzenia franczyzowego sklepu GRENE,
  • zakupem składników wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej sklepu, zgodnie ze standardami marki GRENE,
  • ewentualnym uzupełnieniem mebli i wyposażenia ekspozycyjnego,
  • ewentualnym zakupem pozostałego wyposażenia technicznego, zapewniającego utrzymanie odpowiedniego wizerunku marki,

Franczyzodawca w toku indywidualnych ustaleń oferuje również na atrakcyjnych warunkach kredyt kupiecki, który może bezpośrednio wpłynąć na wysokość kwot przeznaczonych na ten cel.

Pełna specyfikacja rodzajów kosztów na potrzeby kalkulacji ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia zostanie przedstawiona franczyzobiorcy w modelu finansowym, dostęp do którego uzyskuje on po podpisaniu listu intencyjnego, regulującego proces wymiany informacji przed podpisaniem umowy franczyzowej.

W wariancie adaptacji działającego sklepu rolniczo – technicznego pod marką GRENE okres zwrotu z poniesionej przez franczyzobiorcę inwestycji następuje po upływie od 6 do 18 miesięcy, w zależności od uwarunkowań lokalizacyjnych, poniesionych kosztów i operatywności franczyzobiorcy.

 

Adaptacja budowlana lokalu, w którym ma zostać uruchomiony sklep franczyzowy – budowa nowego sklepu.

Budowa nowego sklepu rolniczo – technicznego GRENE  niesie ze sobą koszty w wysokości od 130 do 270 tys. złotych netto (w zależności od powierzchni lokalu przeznaczonego na działalność sklepu), które franczyzobiorca powinien pokryć w związku z:

  • pracami budowlanymi związanymi z przystosowaniem pomieszczeń do standardów prowadzenia franczyzowego sklepu GRENE,
  • zakupem mebli i wyposażenia ekspozycyjnego,
  • zakupem pozostałego wyposażenia technicznego zapewniającego utrzymanie odpowiedniego wizerunku marki GRENE,
  • pokryciem, w pierwszych tygodniach funkcjonowania sklepu, zwiększonych kosztów związanych z lokalnym marketingiem, promocją i reklamą w bezpośrednim otoczeniu sklepu.

Franczyzodawca w toku indywidualnych ustaleń oferuje również na atrakcyjnych warunkach kredyt kupiecki, który może bezpośrednio wpłynąć na wysokość kwot przeznaczonych na ten cel.

Pełna specyfikacja rodzajów kosztów na potrzeby kalkulacji ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia zostanie przedstawiona franczyzobiorcy w modelu finansowym, dostęp do którego uzyskuje on po podpisaniu listu intencyjnego regulującego proces wymiany i ochrony informacji przed podpisaniem umowy franczyzowej.

W wariancie budowy nowego sklepu rolniczo – technicznego pod marką GRENE  okres zwrotu z poniesionej przez Franczyzobiorcę inwestycji następuje po upływie od 24 do 36 miesięcy, w zależności od uwarunkowań lokalizacyjnych, poniesionych kosztów i operatywności franczyzobiorcy.