Model ekonomiczny

Sklepy rolniczo – techniczne Grene to różnorodność lokalizacji, powierzchni i standardów budynków, a także kategorii, grup i towarów w nich sprzedawanych. Wszystkie te czynniki wpływają na ekonomiczną stronę prowadzonego przedsięwzięcia. Dlatego też Centrala Sieci w ramach funkcjonowania systemu franczyzowego przygotowała trzy warianty modelu sklepu  – GRENE® 200, GRENE® 300 i GRENE® 400, które poprzez wielkość dostępnej powierzchni determinują jak najbardziej korzystny sposób prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę.

System franczyzowy Grene zapewnia więc elastyczność dopasowania się do konkretnych warunków lokalizacyjnych jak i finansowych franczyzobiorcy, pozwalając w ten sposób zainteresować się pomysłem na własny biznes w postaci sklepu rolniczo – technicznego Grene  niemalże każdemu przedsiębiorcy, jak i kandydatowi dopiero rozważającemu rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.