Korzyści

Dzięki zawarciu długoletniej (na okres 5 lat z możliwością przedłużenia) umowy franczyzowej franczyzobiorca uzyskuje prawo do prowadzenia sklepu rolniczo – technicznego pod marką Grene, zapewniając sobie w ten sposób szereg korzyści, niedostępnych dla innych uczestników rynku. Do korzyści tych należy przede wszystkim zaliczyć:

  • prowadzenie działalności pod silną, rozpoznawalną, ogólnopolską marką, docenianą przez klientów i dostawców, budzącą szacunek i respekt konkurentów, stale wspomaganą przy pomocy wypracowanego know – how (wiedzy o prowadzeniu sklepu) sieci Grene,
  • otrzymanie do wdrożenia w pełni przygotowanego i sprawdzonego przez wiele lat funkcjonowania na rynku modelu biznesowego sklepu rolniczo – technicznego Grene składającego się z koncepcji wizualnej, indywidualnie i ekonomicznie dobranego wyposażenia, procedur organizacji ekspozycji oraz atrakcyjnej oferty handlowej, reklamy i marketingu; modelu, który zapewnia odpowiedni poziom komunikacji z klientem, pozwalając w ten sposób franczyzobiorcy osiągnąć satysfakcjonujący wynik ekonomiczny,
  • korzystanie z wszechstronnej wiedzy operacyjnej związanej z rutynowymi czynnościami, które są wykonywane w sklepie rolniczo – technicznym Grene, a które decydują o optymalnym ponoszeniu kosztów, a w efekcie o powodzeniu  sklepu na lokalnym rynku,
  • korzystanie ze wsparcia regionalnych służb sprzedaży franczyzodawcy (koordynator ds. rozwoju sieci, przedstawiciel handlowy), zarówno w sprawach organizacyjno – zarządczych, jak i handlowych związanych z aktywizacją sprzedaży we franczyzowym sklepie rolniczo – technicznym Grene,
  •  dostęp do bieżących szkoleń (produktowych, operacyjnych, technicznych) i kompetencji wynikających z wieloletniego budowania i zarządzania siecią sklepów własnych franczyzodawcy w bardzo zróżnicowanych uwarunkowaniach lokalizacyjnych,
  • ograniczenie ryzyka wynikającego z samodzielnej działalności, dzięki aktywnej współpracy franczyzodawcy ze wszystkimi sklepami rolniczo – technicznymi Grene, które działają w sieci Grene,
  • otrzymanie gwarancji terytorialnej (na określonym terenie nie powstanie inny sklep Grene),
  • stabilność działania gwarantowana przez długi okres obowiązywania umowy franczyzowej oraz aktualizowaną na bieżąco dokumentację procedur zarządzania sklepem rolniczo – technicznym Grene; Centrala Sieci wie bowiem najszybciej, co zmienia się na rynku i jakie kierunki działania należy przyjąć,
  • możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu zmieniającym oblicze polskiego rolnictwa, przemysłu oraz poziomu życia gospodarstw domowych.