Cele systemu

  • zapewnienie zyskownej działalności każdego ze sklepów działających w sieci poprzez przekazanie i stały transfer know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu) oraz efektywne wdrożenie koncepcji biznesowej i standardów wypracowanych przez system Grene,
  • zapewnienie atrakcyjnej i dopasowanej do potrzeb franczyzobiorcy, jak i jego klientów oferty produktów technicznego zaopatrzenia rolnictwa, przemysłu, ogrodnictwa, czy gospodarstw domowych – korzystając z szerokiej oferty dystrybucyjnej Centrali Sieci Grene,
  • wdrożenie efektywnych i skutecznych standardów obsługi klienta, między innymi w celu utrzymywania długofalowych relacji bezpośrednio wpływających na efektywność ekonomiczną sklepu,
  • wspólne, stałe wzmacnianie pozycji marki Grene, umożliwianie zwiększenia jej rozpoznawalności na rynku, dzięki czemu każdy ze sklepów działających w sieci odczuwa w zauważalny sposób zwiększone zainteresowanie jego ofertą ze strony Klientów.